top of page

Helsingin ja Tampereen yliopistot käynnistävät teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun

Updated: Nov 22, 2022

Kaksi Suomen suurinta yliopistoa käynnistävät yhdessä yritysten ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa yhteisen tohtoripolun väitöskirjatutkijoille. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolku avaa ensi vuoden alun pilotissa paikat kahdeksalle pääosin yrityksissä työskentelevälle väitöskirjatutkijalle.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on mukana rakentamassa toimintamallia, joka kehittää suomalaista osaamista yrityslähtöisesti ja hakee ratkaisuja aikamme isoihin haasteisiin. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun toimintamalli mahdollistaa uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämisen teollisuudessa, huomioiden tutkimustyön akateemiset vaatimukset. Kehittämällä yritysten ja akateemisen tutkimuksen välistä yhteistyötä paikataan suomalaisen teollisuuden osaamisvajetta ja parannetaan sen kilpailukykyä.

Toimintamallissa teollisuus tarjoaa tutkimusaiheet ja väitöskirjatutkijat työskentelevät pääosin yrityksissä. Kahdeksasta väitöskirjapolulle valittavasta tutkijasta puolet tulee Helsingin yliopistosta ja puolet Tampereen yliopistosta. Väitöskirjatutkijat tekevät yliopistonsa kanssa nelivuotisen työsopimuksen ja tekevät tutkimustaan oman yliopistonsa professorin ohjauksessa, mutta he saavat ohjausta myös aiheen antaneesta yrityksestä. Yritys osallistuu työn kustannuksiin, pääosan rahoituksesta tullessa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot. Tohtoripolkuun kuuluu kursseja molemmista yliopistoista sekä yrityskäyntejä.

Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolku -pilotin teemana on ”big data sustainability”. Pilotissa haetaan ratkaisuja kestävään kehitykseen liittyviin globaaleihin haasteisiin hyödyntämällä luonnontieteitä ja ohjelmistosuunnittelua.

Toimintamalli pohjautuu Tampereen yliopiston ja Tamlink Oy:n luomaan ja jo kahdeksan vuotta toteuttamaan DSII (Doctoral School of Industry Innovations) -tohtoripolkuun. Pilotissa sen toimintamallia kehitetään ja laajennetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa. Pilottivaihe kestää viisi vuotta. Pilotin budjetti on kokonaisuudessaan noin kolme miljoonaa euroa.


Uutta tietoa ja tutkimuksen hyödyntämistä

– Suomalaisten yritysten pitäisi huomattavasti nykyistä paremmin pystyä hyödyntämään korkeakoulujen väitöskirjatutkijoiden työpanosta ja osaamista. Tohtoriohjelmien tutkijoille tulisi vastaavasti pystyä tarjoamaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia urapolkuja. Tutkijoiden joustavampi liikkuminen yliopistojen ja yritysten välillä turvaa sekä yritysten kasvumahdollisuuksia että yliopistojen työelämäyhteyksiä, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

– Tavoitteenamme on kehittää innovaatiotoimintaa ja yritysyhteistyötä, jotta monipuolinen ja korkeatasoinen tutkimustyömme on ratkaisemassa aikamme isoja ongelmia ja tukemassa kestävää kehitystä, myös teollisuuden osalta, sanoo dekaani Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.

– Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Teknologiateollisuuden kanssa viedään testattu ja hyväksi havaittu toimintamalli seuraavalle tasolle. Suomalainen innovaatioekosysteemi voi ottaa isoja askelia eteenpäin tämän pilotin avulla, sanoo johtaja Pauli Kuosmanen Tampereen yliopistosta, korostaen tämän olevan vasta pilottivaihe tuleville suunnitelmille.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto Sasu Tarkoma, sasu.tarkoma@helsinki.fi / +358 29 415 1375 Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi / +358 50 415 1093

Tampereen yliopisto Pauli Kuosmanen, pauli.kuosmanen@tuni.fi / +358 50 304 5934

Tamlink Jukka Matikainen, jukka.matikainen@tamlink.fi / +358 40 533 6379

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Antti Aarnio, antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi/ +358 40 503 6634 Marianna Jokila, marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi / +358 40 592 6478


Lisätietoa toimijoista:

Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto on monitieteinen yliopisto ja ainutlaatuinen tieteen ja ajattelun keskus, missä uuden tiedon etsiminen ja rajoja rikkova tutkimus tuottavat ymmärrystä sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Helsingin yliopiston 40 000 ihmisen akateeminen yhteisö toimii 11 eri tiedekunnassa neljällä kampuksella, keskittyen tutkimuksessa ja opetuksessa neljään strategisesti valittuun teemaan: ihmisen ja luonnon hyvinvointi, inhimillinen ja oikeudenmukainen maailma, maapallon kestävä tulevaisuus sekä ajattelun ja maailmankaikkeuden mahdollisuudet.

Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Se kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen, luoden ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Tampereen yliopistossa on 21 000 opiskelijaa, 4 000 työntekijää ja seitsemän tiedekuntaa. Nykyinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi.

Tamlink Vuonna 1986 perustettu Tuotekehitys Oy Tamlink on Suomen kokenein teknologiansiirtoyritys. Tamlink toimii teollisuuden ja tutkimusmaailman välisessä rajapinnassa niin luottamuksellisissa tuotekehitysprojekteissa kuin avoimissa verkostoissa ja ekosysteemeissäkin. Tamlink kehittää ja toteuttaa tehokkaita toimintamalleja teknologiansiirtoon sekä yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tutkimustietoa sekä -osaamista hyödyntäen. ​

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Säätiö rahoittaa kunnianhimoisia hankkeita, jotka kehittävät alan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioympäristöä. Säätiö perustettiin vuonna 2003, kun Teknologiateollisuus ry täytti sata vuotta. Tähän mennessä säätiö on myöntänyt yhteensä 115 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin.

112 views0 comments

Comments


bottom of page